Logo
Zmiana sposobu logowania od dnia 14 września 2019 roku

Szanowni Klienci,

Przypominamy, iż od dnia 14 września 2019 roku w bankowości internetowej eBankNet i eCorpoNet
zostanie włączone tzw. silne uwierzytelnienie Użytkownika, polegające na
dwuetapowym procesie weryfikacji tożsamości Użytkownika, przed zalogowaniem do systemu:

Pierwszy etap logowania - jak dotychczas
Należy wpisać Login i hasło

Drugi etap logowania – nowy element
Należy potwierdzić swoją tożsamość zgodnie z przyjętym sposobem autoryzacji, wskazanym w Karcie uprawnień do bankowości internetowej: bezpiecznym podpisem elektronicznym lub hasłem SMS.

Powyższe zmiany są wynikiem obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie
ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych Ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1075).
Ich celem jest zwiększenie ochrony danych osobowych oraz środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do placówek Banku!

Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj